VLADA: UVODIMO PRAVOSUDNU INSPEKCIJU

Nakon što se jedna gospođa požalila na FB zidu Vlade RH, kako je nestrpljiva zbog sudskog procesa koji traje godinu dana. Nismo mogli ne replicirati da smo upoznati sa sudskim slučajem kojeg građanin Splita vodi punu 31 godinu. U kratko vrijeme Vlada RH je u ime ministra pravosuđa Orsata Miljenića imala službeni odgovor, za koji većina građana ne zna. Znate li da od 01.04. 2013. pravosudna inspekcija kreće u kontrolu sudaca?
orsatPročitajte u cijelosti:

Vlada Republike Hrvatske: Zbog velikog broja predstavki i pritužbi, Ministarstvo pravosuđa je kadrovski ojačalo Pravosudnu inspekciju i unaprijedilo rad Službe za predstavke i pritužbe stranaka na rad sudova. Tijekom 2012. obavljena su 22 nadzora nad zakonitošću i pravilnošću obavljanja poslova sudske uprave. Sukladno rezultatima provedenih nadzora iniciran je postupak razrješenja predsjednika jednog suda te je inicirano pokretanje stegovnih postupaka protiv šestero sudaca. Sukladno rezultatima nadzora određen broj službenika premješten je na rad u druge radno opterećene sudove, te su u nadziranim sudovima poduzete razne druge organizacijske mjere. Prijedlogom novog Zakona o sudovima uređene su ovlasti Pravosudne inspekcije, postupak provođenja nadzora. te obveze predsjednika sudova nakon provedenih nadzora. Rad spomenute Službe unaprijeđen je tako što su sačinjeni obrasci za unificirano postupanje službenika, uvedeno je statističko praćenje kretanja i rješavanja predmeta predstavki i pritužbi te je uređeno da se komunikacija sa sudovima u pogledu poslova ispitivanja osnovanosti predstavki i pritužbi stranaka zbog ekonomičnosti i veće brzine, isključivo odvija faksom ili elektroničkom poštom.

Novi Zakon o sudovima, koji je prihvaćen na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 29. studenog 2012. godine, predsjednicima sudova nameće se niz novih obveza u pogledu upravljanja sudom i predmetima suda, sve u cilju da organizaciju rada suda prilagode zahtjevu za većom učinkovitošću, dok se sucima nameće obveza rješavanja predmeta redoslijedom njihova primitka u sud odnosno sukladno njihovoj hitnosti utvrđenoj posebnim propisom. U cilju djelotvornije zaštite prava stranaka na suđenje u razumnom roku temeljito se reformira postupak zaštite tog prava, a zakonski se naglašava prioritet na rješavanju starih predmeta.

U cilju rješavanja sudskih zaostataka, a posljedično i rješavanje problema dugotrajnih postupaka, Ministarstvo pravosuđa samostalno provodi ili kod drugih sudionika reforme pravosuđa podupire provedbu mjera od kojih se očekuju brzi rezultati. Tijekom 2012. Vrhovni sud Republike Hrvatske delegirao je preko 12.000 predmeta s opterećenih sudova na manje opterećene sudove. Za usporedbu, u cijeloj 2011. godini delegirano je ukupno 6.123 predmeta. Tijekom 2012. na opterećene sudove trajno je premješteno 48 sudaca, dok ih je 19 privremeno premješteno. Tijekom 2012. imenovana su i 52 nova suca. U tijeku je finaliziranje rada Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa na novim Okvirnim mjerilima za rad sudaca koja u cilju stimulacije sudaca za rad na starim predmetima predviđaju veće honoriranje rada sudaca na tim predmetima. Očekivani učinci donošenja novog Zakona o sudovima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću su veći angažman predsjednika sudova u organizaciji rada suda prilagođenoj zahtjevu za većom učinkovitošću te brže rješavanje predmeta, osobito onih zaprimljenih u rad suda prije tri ili više godina.

Uspostavljanje elektroničke usluge e-predmeta koja je predstavljena koncem godine, a zahvaljujući kojoj će građani putem interneta moći dobiti osnovne informacije o stanju njihovih konkretnih predmeta. Ispočetka, u e-predmetu neće biti svi sudski predmeti, već samo predmeti pred općinskim i kaznenim sudovima koji su dovršili informatizaciju. Tijekom ove godine, a slijedom uvođenja preostalih sudova u elektronički sustav upravljanja predmetima, bit će uključivani novi predmeti, a planira se uključivanje i upravnih i prekršajnih predmeta u uslugu e-predmeta. Zemljišnoknjižni predmeti već su dugo vremena dostupni putem internet stranice e- izvadak.pravosudje.hr.

Tri Vladine odluke o preporukama i mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova, te o osnivanju povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska („Narodne novine“, broj 69/2012)– potonjim trima Vladinim odlukama preporuča se tijelima državne uprave i javnim poduzećima korištenje arbitraže, te se osniva povjerenstvo s ciljem davanja preporuka za mirno rješavanje sporova koje pred domaćim sudovima vode tijela Republike Hrvatske, a kako bi se rasteretilo i gospodarstvo i država. Povjerenstvo je počelo s radom i već je donijelo neke odluke u konkretnim predmetima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *